Par projektu

Kultūras mantojums ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem cilvēka dzīves kvalitātes veidošanā, identitātes nesējs laikā un telpā. Kultūras mantojuma saglabāšana ir katra indivīda un visas sabiedrības pagātnes sasniegumu cienīšana un iedvesmas gūšana radošumam, kas ir pamatā nākotnes attīstībai. Šī projekta mērķis ir informēt un izglītot sabiedrību par Latvijas Valsts aizsargājamamiem kultūras pieminekļiem atspoguļojot viņu atrašanās vietas un aizsargājamās teritorijas apkārt tiem kartē.

Vietnes lietošanas pamācība